Kan man tillverka ljuddämpare till alla kalibrar?

VMAC- Svarar: Ja, i princip är detta helt möjligt. Det beror bara på hur mycket pengar man vill spendera.

Finns ljuddämpare till hagelgevär?

VMAC- Svarar: Under lång tid så har inte det varit vare sig ekonomiskt eller marknadsmässigt möjligt att göra detta. Men i dag finns en tillverkare i USA som har lanserat en sådan dämpare för halvautomater. Detta ser jag i dag som en mycket liten nischmarknad men samtidigt en möjlighet för en framtida utveckling.


Hur länge kan en ljuddämpare förväntas hålla?

VMAC- Svarar: Det beror på flera faktorer:
a. Vilket material har dämparen?
b. Vilken kvalité har materialet?
c. Hur många skott är avlossade?
d. Vilken kaliber är det frågan om?
e. VMAC var först med att ge 5-års garanti på en aluminium dämpare i Europa.

Rent generellt så kan vad som helst ”skjutas” sönder. Även om det är homogent rostfritt stål. Det hela handlar bara om tid, tryck & värme.

Tar dämparen bort rekylen?

VMAC- Svarar: Ja, det gör den. Hur mycket beror på:
a. Storleken.
b. Vikten.
c. Hur effektiv den är.
d. Vilken kula, krut och patron man har.

Blir precisionen bättre med en ljuddämpare?

VMAC- Svarar: Ja, men det finns undantag.
För det första så får man en behagligare rekyl vilket i sin tur gör att man avfyrar ett bättre skott. En träfflägesförändring får man nästan alltid förvänta sig. Orsaken är att man får nya pipsvängningar som i sin tur gör att kulan lämnar pipmynningen på olika ställen. 2 millimeter pipvingel är cirka 18 centimeter på 80 meter. Hur många tänker på det?
 

Vad kan man förvänta sig att en ljuddämpare dämpar i dB?

VMAC- Svarar: VMAC dämparna tar bort mellan 20 – 45 dB, detta är mätt på en .308
Ljud mäts i dB (decibel) men skalan är inte linjär, dvs 100 dB är inte dubbelt så högt som 50 dB. Istället fördubblas styrkan för var tredje dB. 100 dB är alltså ca 17 gånger högre. Olika mätningar ger olika resultat.
Följande värden är tagna från USA.

  • 22 LR från pistol 158 dB
  • 22 LR från ett gevär 139 dB
  • 9 mm från pistol 160 dB
  • 223 Rem från gevär 166 dB

Gränsen för skadligt ljud går vid ca 120 dB så använd alltid hörselskydd.
Källa: Norma AB

Se även frågan ovan: Tar dämparen bort rekylen?

Hur påverkas hastigheten av kort resp lång pipa?

VMAC- Svarar: Lång pipa ger högre hastighet eftersom gastrycket är klart högre än friktionen i pipan. Normalt rör det sig om 1,5-3 m/s för varje centimeter som man kortar en pipa, beroende på kaliber, (6,5 – 9.3).
En klassiker är att 6,5x55 inte skulle klara av lagens krav på en anslagsenergi på 2 000 Joule på 100 meter.
Detta är en helt snedvriden bild av verkligheten. Orsaken är att de som argumenterar detta räknar på FMJ kulor, (dvs övningskulor, Normas FMJ är på 7,8 gr & 120 grains). Vi jagar INTE med dessa kulor utan vi använder oss av 10,1 grams blyspetskulor, (Norma Oryx 10,1 gr & 156 grains). Då höjs anslagsenergin betydligt och man kan därför komma ner på cirka 705 m/s.
Detta innebär att man skulle kunna kapa en 6,5 pipa med ca 18 centimeter och ändå behålla lagens krav på 2 000 Joule på 100 meter.

Varför blir det en mynningsflamma?

VMAC- Svarar: En normal patron utvecklar cirka 3 liter gas. När den sen kommer i kontakt med syre så kan den antändas. Detta syns som en eldsflamma i mynningen. Speciellt jägare som vakar på vildsvin under mörker har fått erfara detta.
VMAC dämparen med sin konstruktion tar i stort sett hand om detta och endast någon centimeter eldsflamma har kunna ses vid videofilmsupptagningar med kamera som tar 25 bilder/sek.

Hur rengör jag bäst min VMAC dämpare?

VMAC- Svarar: Tyvärr finns det ingen hundraprocentig metod för detta i dag vad gäller ljuddämpare. Men vi har med framgång rengjort våra dämpare med OMEGA 636 och PayBack krypoljor. På senare tid har vi funnit att en Ultraljudstvätt med + 50 C gradigt vatten och såpa. Ultraljudstvätten ställs på 30-40 min, rengör, blåser ren och smörjer upp dämparen efteråt. Då har man en bra produkt som normalt håller i 8-10 år.

Kan en dämpare explodera?

VMAC- Svarar: Ja och Nej.
Själva ordet är inte korrekt. En VMAC dämpare exploderar inte. Utan kan på grund av förslitning, för högt tryck eller värme, rämna, (se dagens skjutbiografer). Men den exploderar inte, utan i så fall har den slungats framåt i kulans riktning och skytten har fått sig en extra rekyl.

Hur delar man en dämpare som har fastnat, (brunnit fast) och som är delbar?

VMAC- Svarar: För det första ska man ta isär dämparen när man känner att den kärvar. Då är det dags för rengöring. Om detta ändå händer då rekommenderar vi Biltemas Universalavdragare, (se nedanstående länk).
Två Universalavdragare mot varandra gör att man blir mycket starkare och då kan lättare ta isär dämparen.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Universaloppnare-2000016986/

Mirage, vad är det?

VMAC- Svarar: Mirage eller värmeflimmer är ett känt fenomen inte minst för långhålls och fältskyttar. Detta har funnits i alla tider, men i dag har vi så fina kikare så vi ser allt. Hur åtgärdas detta?
a. Minska förstoringen på kikaren.
b. Skär av ett elrör på mitten, lägg det på pipa och dämparen. Dra fast med ett kardborreband. Tanken är här att få visirlinjen fri från värmeflimmer och därigenom få fri sikt.
c. Införskaffa ett värmeband mod Sauer, (se länk). http://skytteservicealmhult.se/vapentillbehor/varmeband/varmeband/